Σελίδα 1 από 1

Αντί Χερουβικού, Σιγησάτω πάσα σαρξ (Ιακώβου Πρωτοψάλτου)

Δημοσιεύτηκε: 06 Σεπ 2010, 21:28
από Παναγιώτης
Αγαπητοί φίλοι, μετ' ευχαριστίας στον Άρχοντα Α' Δομέστικο της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Μιλτιάδη Παππά (που μας το παραχώρησε κατόπιν παράκλησής μας), επισυνάπτω τον αντί Χερουβικού ύμνο «Σιγησάτω πάσα σαρξ», σε σύνθεση Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο πλάγιο του πρώτου, από ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Θεσσαλονίκης.

Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου, καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω· ὁ γὰρ Βασιλευς τῶν βασιλευόντων, καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, προσέρχεται σφαγιασθῆναι, καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς· προηγοῦνται δὲ τούτου, οἱ χοροὶ τῶν Ἀγγέλων, μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, τὰ πολυόμματα Χερουβίμ, καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, τὰς ὄψεις καλύπτοντα, καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον· Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.


Καλή ακρόαση!