Σελίδα 1 από 1

Κατάλυσις εις πάντα, εβδομάδα Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου

Δημοσιεύτηκε: 30 Ιουν 2010, 03:52
από Παναγιώτης
Από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, μέχρι και την Κυριακή του Ασώτου, επιτρέπεται κατάλυσις εις πάντα (ακόμη και την Τετάρτη και την Παρασκευή).

Το ΤΚΠ, σ. 152, λέει: «Δεῖ γινώσκειν, ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ ἑβδομάδι, διὰ τὴν τῶν ἑτεροφρόνων νηστείαν τὴν λεγομένην τοῦ Ἀρτζιβουρίου, ἡμεῖς καθ' ἑκάστην καταλύομεν ἅπαντα».