Τὸ πρῶτο Ἑλληνικὸ Προσευχητάριο γιὰ κινητὰ τηλέφωνα καὶ συσκευές. Περιέχει βασικὲς προσευχὲς τῆς ἡμέρας γιὰ κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανό: Πρωϊνὴ προσευχή, Ἑξάψαλμο, Εὐχές τῆς Τραπέζης, Μικρὸν Ἀπόδειπνον, Χαιρετισμοὺς στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, Μικρὴ Παράκληση. Ἐπίσης περιέχει καὶ κατάλογο μὲ τὶς Νηστείες τοῦ Ἑνιαυτού.

Σὲ δύο ἡμέρες παρουσίας στὸ ἑλληνικό appstore ἔφθασε στήν 2η θέση στό "Top Free Apps" ἀνάμεσα σὲ ὅλες τὶς κατηγορίες, καὶ στὴν 1η θέση στὴν κατηγορία "Reference".